Veřejná zakázka: LC Slezská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004367
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3320
Systémové číslo: P15V00003319
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/328
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.07.2013
Nabídku podat do: 16.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.07.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Slezská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude zde provedeno odstranění nánosu na vozovce s očištěním a umytím, dále se vyspraví výtluky živičnou směsí a provede spojovací postřik 0,5-0,7 kg/m2 asfaltem. Vyrovnání nerovností a vyjetých kolejí bude provedeno obalovaným kamenivem (OKS) a následně bude položen asfaltobeton ve vrstvě 5 cm (ABS). Krajnice budou oboustranně dosypány z recyklátu o š 0,5m a tl. 5cm.
Místo plnění: k.ú. Staré Hamry

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 776 593 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky