Veřejná zakázka: LC Buková

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004409
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3327
Systémové číslo: P15V00003326
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/178
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366404
Počátek běhu lhůt: 04.07.2013
Nabídku podat do: 23.07.2013 14:00
Otevírání obálek: 23.07.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Buková
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení stávající lesní odvozní cesty:
• třída a kategorie lesní cesty: 3L š. 3,0 m / rychlost 15 km/hod, (nově 4,0/30)
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 1,296 km
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek
• technické řešení: zvýšení konstrukčních vrstev, rozšíření tělesa vozovky, rozšíření oblouků, nové trubní propustky, instalace svodnic
Místo plnění: k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 059 628 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pelhřimov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky