Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Zelená cesta

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004449
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3329
Systémové číslo: P15V00003328
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/238
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.07.2013
Nabídku podat do: 16.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.07.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Zelená cesta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Současný stav přibližovací linka, změna na LC kategorie 2L 3, 0/30,
vybudování podkladní vrstvy komunikace z drceného kameniva se zhutněním v celé délce komunikace včetně štěrkového krytu se zhutněním, vybudování příčného odvodnění (rigoly a svodnice) a skládek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 685 549 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky