Veřejná zakázka: Oprava lesních cest Olienská, Na Bukovou, Landštejnská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004467
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3333
Systémové číslo: P15V00003332
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/294
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2013
Nabídku podat do: 16.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest Olienská, Na Bukovou, Landštejnská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
„LC Olienská“ IČ: 217 168 v délce 980m, průměrná šířka 3,3m - proběhne očištění povrchu krytu saponátovým roztokem, v silně poškozeném úseku bude doplněna vrstva penetračního makadamu. Celé - nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 a1,5 kg/m2
„LC Na Bukovou“ IČ: 215 531 v délce 3860m , průměrná šířka 3,3m, proběhne očištění povrchu krytu saponátovým roztokem, oprava tryskovou metodou. nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 a1,5 kg/m2. Oprava 2ks trubních propustků, čištění příkopu.
„LC Landštejnská“ IČ: 201 015 v délce 4375 – proběhne oprava tryskovou metodou.
„LC Poštovka“ IČ: 200931, 215 530 v délce 5000m – oprava tryskovou metodou.
„LC Sadem“ IČ: 200 934 v délce 765m a šířce 3,5-4m – oprava tryskovou metodou
„LC Dobrá Voda - Kunějov“ IČ: 217 226 v délce 210m a šířce 4m – proběhne odstranění části podkladu z recyklátu, vysklonování části vozovky pro odtok vody do otevřené části kanalizace, doplnění nové vrstvy recyklátu, prolití podkladu asfaltem, 2,5 kg/m2, nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 a 1,5 kg/m2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 959 753 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky