Veřejná zakázka: Vyhlídka na Rysí skále

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004469
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3334
Systémové číslo: P15V00003333
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/290
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2013
Nabídku podat do: 12.07.2013 08:00
Otevírání obálek: 12.07.2013 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhlídka na Rysí skále
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba obsahuje dva stavební objekty označené jako Vyhlídka „A“ a Vyhlídka „B“ , které budou sloužit jako přístřešky pro veřejnost na vyhlídkovém místě u Rysí skály. Přístřešky budou sloužit ke krátkodobému odpočinku pěších turistů, jako vyhlídka do okolí a jako prostor chránící před nepříznivými klimatickými podmínkami pro turistickou veřejnost. Přístřešky budou využívány především návštěvníky navrhované značené turistické naučné stezky Rysí skála, na jejíž trase jsou umístěny.
Umístěním přístřešků pro veřejnost v této turisticky atraktivní lokalitě v blízkosti nově vybudovaného sportovního areálu Kouty nad Desnou dojde k usměrnění pohybu návštěvníků lesa, jejichž počet zde výrazně vzrostl po zahájení provozu tohoto areálu.
Oba objekty budou provedeny dřevěnou konstrukcí včetně oplášťování a krytiny.
Objekty jsou označené jako SO-001 Vyhlídka „A“ a SO-002 Vyhlídka „B“.
Vyhlídkové přístřešky budou provedeny o půdorysném rozměru 5,00 x 5,00m. Přístřešky budou umístěny v blízkosti tří větrných elektráren na Mravenečníku. Přístup k vyhlídkovým objektům bude z lesní cesty, která prochází podél větrných elektráren a dále po lesním chodníku. Vyhlídkové objekty budou od sebe vzdáleny á 25,00 m a od stávajících větrných elektráren á 265,00 m. Spojení mezi oběma objekty bude kamenným chodníkem.

Místo plnění: LS Loučná nad Desnou, revír Mravenečník

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 765 736 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky