Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revírech Mezno, Hroznějovice a Sepekov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004473
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3336
Systémové číslo: P15V00003335
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/295
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.07.2013
Nabídku podat do: 31.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 31.07.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revírech Mezno, Hroznějovice a Sepekov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC K rybníčku:

0,00 osazení dvou patníků označující účelovou komunikaci
0 -950 km úprava pláně a stržení krajnic
vyčištění příkopů L
celoplošné zpevnění hutněnou štěrkodrtí,
zpevnění krajnic štěrkodrtí
0,120 km vyčištění trubního propustu a vybudování dvou betonových čel
0,350 HS L zpevnění na ploše (6+3):2x5=22,5 m2 + vyměnu
propadlého trubního propustu
0,700-0,950 úsek značně poškozen, přidává se vrstva 15 cm kameniva
32-63 mm
osazení 5 ks železných svodnic

LC K hájence
- oprava úseku 120 m penetrované komunikace. Opravovaný úsek je v zatáčce se silně deformovaným povrchem. Požadujeme očištění povrchu, vyrovnání obalovaným kamenivem a položení balenky v síle 5 cm.

LC U kapličky

-oprava úseků štěrkové LC, úprava spočívá ve stržení krajnic, úprava pláně se zhutněnímv délce 320 m a zpevnění štěrkemí v síle 15 cm po zhutnění v délce 180 m

LC Na Vísku

0,0-0,150 km úprava pláně se zhutněním,15 cm štěrkodrti + 2 svodnice
0,520 – HS P dtto 20*3 m
0,520-0,600 dtto
0,420- 0,500 dtto
0,700-0,817 ddt * osazení 3 svodnic

LC Slávnice

-oprava úseku 80 m penetrované komunikace. Opravovaný úsek je v zatáčce se silně deformovaným povrchem. Požadujeme očištění povrchu, vyrovnání obalovaným kamenivem a položení balenky v síle 5 cm. Dále požadujeme výměnu nefunkčního propustu

LC Kriksovina

štěrková lesní cesta
0,00-0,780 km vyčištění příkopů L – značně zanesené
stržení krajnic po obou stranách
úprava pláně se zhutněním
15 cm hutněného kameniva 32-63 mm
15 cm hutněné štěrkodrti
štěrkové krajnice
Na trase 2 x trubní propust pr. 50 cm včetně betonových čel
Výměna zatrubnění hospodářských sjezdů
Na konci úpravy oprava křižovatky kamenivem 63-125 mm a obnovu 100 m příkopů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 678 566 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky