Veřejná zakázka: Opravy lesní cesty Marvánská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004480
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3338
Systémové číslo: P15V00003337
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/222
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.07.2013
Nabídku podat do: 25.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy lesní cesty Marvánská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Marvánská - jedná se o opravu stávající lesní cesty délky 1300 m z penetračního makadamu. Seříznutí obou krajnic, vyčištění povrchu vozovky a provedena výsprava vytlačených kolejí. V rámci celé LC bude proveden dvojitý nátěr. Čištění stávajících příkopů a propustků, výřez dřevin. Oprava dvou stávajících odvozních skládek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 980 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky