Veřejná zakázka: Opravy LC asfaltovou emulzí LS Hanušovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004521
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3346
Systémové číslo: P15V00003345
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/301
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.07.2013
Nabídku podat do: 29.07.2013 08:00
Otevírání obálek: 29.07.2013 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC asfaltovou emulzí LS Hanušovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu výtluků lesních cest asfaltovou emulzí tryskovou metodou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 937 353 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky