Veřejná zakázka: Oprava LC Metlická

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004559
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3351
Systémové číslo: P15V00003350
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/302
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.07.2013
Nabídku podat do: 25.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Metlická
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Trasa má celkovou délku 1600 m. Šířka asfaltové vozovky 3,0 m
Dojde k vyrovnání konstrukce vozovky do původního tvaru a potřebného příčného sklonu. Tím bude zajištěno účinné odvodnění vozovky. Obnoví se i poškozené hospodářské sjezdy. Cestní těleso bude upraveno v rámci původní šířky.
Postup úprav:
-srýpne se nános, očistí se vozovka
-vyčistí se propusty a příkopy
-zhotoví se spojovací nátěr a položí se vyrovnávací vrstva ABS
-v celé délce se položí vrstva z obalované směsi ACO 11 (ABS) o průměrné tloušťce po zhutnění 5 cm, na výhybně a rozjezdech rovněž
-zřídí se zpevnění hospodářských sjezdů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 212 188 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky