Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revírech 4,6,8,9 na LS Vyšší Brod

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004560
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3352
Systémové číslo: P15V00003351
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/303
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.07.2013
Nabídku podat do: 25.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.07.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revírech 4,6,8,9 na LS Vyšší Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající lesní cesty mají v celé délce konstrukce vozovek z drceného kameniva, vlivem provozu jsou značně poškozeny. Oprava spočívá ve vyrovnání konstrukce vozovky do původního tvaru a potřebného příčného sklonu. Tím bude zajištěno účinné odvodnění vozovky. Obnoví se i poškozené hospodářské sjezdy. Povrchové vody budou svedeny do příkopu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 975 844 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky