Veřejná zakázka: Oprava a modernizace LC Nová - tvrdá

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004562
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3353
Systémové číslo: P15V00003352
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/149
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 370021
Počátek běhu lhůt: 10.08.2013
Nabídku podat do: 26.08.2013 11:00
Otevírání obálek: 26.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace LC Nová - tvrdá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
technické řešení: Výtluky, erozní rýhy a propadlá místa na vozovce budou vyspraveny asfaltovým betonem. Takto upravená plocha bude opatřena živičným infiltračním postřikem z asfaltu silničního v množství 1,1 kg/m2. Dále bude povrch vozovky vyrovnán živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. 40 mm. Kryt vozovky bude proveden z asfaltového betonu obrusného ACO 11 (ABS) tl. 50 mm.
Sjezdy budou zpevněny štěrkodrtí v tl. 200 mm na celkovou délku 3 m.
Z podélného příkopu budou odstraněny a spáleny náletové dřeviny. Dále bude provedeno vyčištění příkopu s uložením vytěžené zeminy v místě stavby. Zborcené vtokové jímky a čela se obnoví. bude opraveno poškozené zdivo jímek, čel i hospodářských propustků.

Místo plnění: k.ú. Černovice, Osiky, Skorotice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 203 065 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky