Veřejná zakázka: Lesní cesta Nová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004570
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3355
Systémové číslo: P15V00003354
Evidenční číslo zadavatele: S933/2013/121
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.08.2013
Nabídku podat do: 20.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 20.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní cesta Nová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající hlavní lesní cesta odpovídá návrhové kategorii 2L (4,0/30). Cesta je tvořena štěrkovým krytem, který vykazuje místy poškození a to hlavně ve středové části způsobené prorůstáním vegetace. Délka cesty činí 1,412 km. V rámci rekonstrukce lesní cesty je navrženo v celém úseku seříznutí středové části cesty. Střed bude seříznut v šíři 0,5 m a hloubce min. 0,1 m a doplněn štěrkem 16/32. V celé šíři stávající vozovky bude obnovena štěrková vozovka a to v min. tl. 200 mm. Před obnovou povrchu bude stávající cesta očištěna, zbavena travin. Poté bude proveden nový povrch ze štěrku fr. 16-32 a provede se posyp kamenivem 2*40 kg/m2. V rámci obnovy příkopů budou odstraněny naplaveniny, upraven podélný sklon a sklony svahů. Z příkopů bude odstraněna vegetace a budou prohloubeny. Délka příkopů cca 1,141 km. Pro odvod dešťových vod je navrženo umístění svodnic v počtu 4 ks v km cca 0,940 – 1,040. Svodnice budou od sebe vzdáleny 25 m. Použity budou ocelové svodnice délky 5 m s šířkou žlabu 120 mm. Svodnice budou upraveny žárovým pozinkováním.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 288 772 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky