Veřejná zakázka: LC Zdislava v obci - odstranění povodňových škod

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004589
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3357
Systémové číslo: P15V00003356
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/202
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.07.2013
Nabídku podat do: 06.08.2013 08:30
Otevírání obálek: 06.08.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Zdislava v obci - odstranění povodňových škod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
oprava lesní cesty poškozené vodou v 6/2013 - hluboké erozní rýhy, odplavená konstrukce, nefunkční svodnice, zanesené příkopy, osazení propustku

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, 3. NP podatelna, Ing. Dana Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky