Veřejná zakázka: LC Za Kloboukem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004594
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3358
Systémové číslo: P15V00003357
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/203
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.07.2013
Nabídku podat do: 29.07.2013 08:00
Otevírání obálek: 29.07.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Za Kloboukem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
-jedná se o provozní zpevnění a opravu odvodňovacích objektů.
Vozovka bude rozšířena na šířku 3,0m seříznutím krajnic stávající vozovky, sanace erozních
rýh bude provedeno z materiálu HDK 0-125mm . Zemní pláň bude urovnána,
zhutněna a položena kolejová vozovka se zavibrováním výplňového kameniva lom Hraničná.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 391 803 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Liberec - 3.n.p. Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky