Veřejná zakázka: Oprava LC na revíru 22 na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004621
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3366
Systémové číslo: P15V00003365
Evidenční číslo zadavatele: S932/2013/099
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366013
Počátek běhu lhůt: 05.07.2013
Nabídku podat do: 23.07.2013 13:00
Otevírání obálek: 23.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC na revíru 22 na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1/ oprava stávající LC Pás Dubina
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 1,200 km
• přibližná nadmořská výška: 555 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje,
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny:
• technické řešení: doplnění výtluků a vyjetých kolejí penetračním makadamem, dvojitý uzavírací nátěr
2/ oprava stávající LC Pás Selbská
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,950 km
• přibližná nadmořská výška: 574 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje,
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny:
• technické řešení: doplnění výtluků a vyjetých kolejí penetračním makadamem, dvojitý uzavírací nátěr
3/ oprava stávající LC Podílná
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,950 km
• přibližná nadmořská výška: 574 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje,
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny:
• technické řešení: doplnění výtluků a vyjetých kolejí penetračním makadamem, dvojitý uzavírací nátěr
4/ oprava stávající LC Pás Ovčín
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,600 km
• přibližná nadmořská výška: 644m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje,
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny:
• technické řešení: doplnění výtluků a vyjetých kolejí penetračním makadamem, dvojitý uzavírací nátěr

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 032 642 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky