Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Suché studánky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004820
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3393
Systémové číslo: P15V00003392
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/254
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.07.2013
Nabídku podat do: 30.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.07.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Suché studánky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní odvozní cesta „Suché studánky“ - rekonstrukcí dojde k povýšení na lesní odvozní cestu kategorie 2L – 3/30.
Celkový projektovaný rozsah stavby je dán délkou úpravy tedy 750 m , šířka úpravy je 3,0 m.
Cesta je používaná, s vyjetými kolejemi. Zpevnění stávajícího povrchu se navrhuje krytem ze štěrkodrti ŠD 50 v tl. 50 mm s konstrukcí vozovky v celk. tl. 400 mm .
Zesílení krytu lesní cesty je z technického hlediska nutné, protože v nejbližších letech bude prováděna v přilehlých lesních porostech mýtní těžba a zvýší se zátěž naloženými odvozními soupravami. Rovněž je nutno zřídit zatím naprosto chybějící odvodnění povrchu vozovky, příčnými svodnicemi a příčnými dlážděnými rigoly. Trasa se doplní skládkou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 367 072 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky