Veřejná zakázka: LC Medvědí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004831
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3395
Systémové číslo: P15V00003394
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/375
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.07.2013
Nabídku podat do: 25.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Medvědí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy na objektu LC Medvědí,IČ DM 710930 v k.ú. Morávka,revír Pražmo v km 0,000-0,927 = odstranění nánosů z krajnice komunikace a vytlačeného středu vozovky;provedení zpevnění povrchu komunikace a povrchu skládky OM z drceného kameniva se zhutněním dle jednotlivého staničení zpevnění úseku LC v km 0,000-0,937 (úseky 712bm =zřízení podkladu z drceného kameniva frakce 32-63mm v tl.15cm,posyp krytu komunikace drceným kamenivem frakce 0-32mm v tl. 8cm a uzavírací posyp krytu komunikace drtí frakce 4-8mm v množství 25kg/m2;úseky 215bm=vyrovnání profilu v podmočeném a prolomeném úseku z drceného kameniva frakce 63-120mm v tl. 15cm, zřízení podkladu z drceného kameniva frakce 32-63mm v tl.10cm,posyp krytu komunikace drceným kamenivem frakce 0-32mm v tl. 8cm a uzavírací posyp krytu komunikace drtí frakce 4-8mm v množství 25kg/m2;úsek skládky OM a obratiště=zřízení podkladu z drceného kameniva frakce 63-120mm v tl. 20cm s přesypem krytu drceným kamenivem frakce 32-63mm v tl. 10cm); zřízení nového trubního propustu dodávkou a osazením silnostěnné ocelové roury DN 600 délky 7m vč. provedení vyzdívky vtokové jímky z lomového kamene na cementovou maltu a opevnění výtoku rovnaninou z hrubého lomového kamene do 200kg;dodávka a osazení 8 kusů ocelových svodnic typu Reverdo délky 5m do betonového lože pro příčné odvodnění komunikace ;zřízení 115bm nového úseků příkop š. dna do 40cm v objemech výkopků do 0,50m3/m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 458 684 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky