Veřejná zakázka: LS Železná Ruda - živičné povrchy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004832
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3396
Systémové číslo: P15V00003395
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/255
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 364961
Počátek běhu lhůt: 16.07.2013
Nabídku podat do: 31.07.2013 13:00
Otevírání obálek: 31.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LS Železná Ruda - živičné povrchy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy a rekonstrukce lesních cest s živičným povrchem v oblasti lesní správy Železná Ruda převážně v části LS kolem Železné Rudy (Obec s rozšířenou působností Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj) na revírech 2, 3 a 4 (Jezera, Pancíř, Starý Brunst). Jedná se o opravy a rekonstrukce penetrovaných lesních cest, a to obnovou (vybudováním) současného povrchu lesní cesty nebo vyspravení výtluků krytu vozovky tryskovou metodou s použitím směsí kameniva a asfaltové emulze, příp. frézováním a balenou živičnou směsí.

Předmětem zakázky je 7 samostatných stavebních akcí, jež jsou vyznačeny v přehledové mapě lesní správy Železná Ruda (přílohou zadávací dokumentace) a následně v zadávací dokumentaci detailně popsány vč. rozsahu prací a výkazu výměr každé akce.
Místo plnění: Lesní správa Železná Ruda, revíry 2 (Jezera), 3 (Pancíř) a 4 (Starý Brunst)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 772 859 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky