Veřejná zakázka: LC Lázeňská (LS 110)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004834
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3397
Systémové číslo: P15V00003396
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/376
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.07.2013
Nabídku podat do: 22.07.2013 07:30
Otevírání obálek: 22.07.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lázeňská (LS 110)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy LC Lázeňská,revír SL Pražmo hrazené z investičních prostředků=rekonstrukce prolomeného trubního propustu=demontáž a vybourání nosníků mostovky z ocelových trub DN 300 a tělesa mostovky z ocelových trubek DN 100 vč. krytu povrchu mostovky z drceného kameniva prolitého asfaltem,demontáž a vybourání nosných základů z vyskládaného lomového kamene na sucho;nakládka,odvoz a uložení vybouraných hmot na skládce;zřízení nového propustu dodávkou a osazením železobetonových rámových dílců "Beneš" s ustavením a kompletaci na podkladní betonové silniční panely,provedení zřízení nových konstrukčních vrstev mostovky a komunice po zřízení nového rámového propustu z drceného kameniva vč. uzavření krytu živičnou obalovanou směsí;provedení výměny ocelového zábradlí vč. provedení základových a povrchových nátěrů;úprava vtoku a výtoku z lomového kamene a provedení svahového opevnění zřízením opěrných zdí z drátokošů vyplněných rovnaninou z lomového kamene na sucho s urovnáním hráně pro stabilizaci tělesa LC na výtokové straně nového rámového propustu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 931 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní čp.2811,3.patro,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky