Veřejná zakázka: Římov-těžba DB

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004848
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3401
Systémové číslo: P15V00003400
Evidenční číslo zadavatele: 928/2013/025
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 363321
Počátek běhu lhůt: 16.07.2013
Nabídku podat do: 25.07.2013 09:00
Otevírání obálek: 25.07.2013 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Římov-těžba DB
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Doplnění chybějící ceny služby těžba dříví ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví - rok 2012 - 2013, část 202949 Římov. Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=asc&itemId=3245, část 77.SÚJ 202949 - Římov; přičemž i výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

 

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky