Veřejná zakázka: Vávrovský potok km 0,000-0,600

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004881
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3407
Systémové číslo: P15V00003406
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/064
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.07.2013
Nabídku podat do: 31.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 31.07.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vávrovský potok km 0,000-0,600
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci navržených opatřeních dojde k celkové opravě a rekonstrukci stávající úpravy Vávrovského potoka. V rámci stavebních prací dojde k vyčištění toku od nánosů včetně retenčního prostoru kamenné přehrážky. Dále dojde k opravě stávajících kamenných dlažeb a opěrných zdí a k celkové rekonstrukci kamenných stupňů a kamenné přehrážky.
Tato veřejná zakázka je financována ze zdrojů EU z Programu rozvoje venkova.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 202 187 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky