Veřejná zakázka: LC Plavečská bažantnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004915
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3417
Systémové číslo: P15V00003416
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/158
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 16.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.08.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Plavečská bažantnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení: odstranění pařezů a náletových dřevin, stržení krajnic, vyčištění struh, propustku(případná oprava čel)
doplnění vyjetých kolejí,zhutnění a povrchové úpravy dvojím nátěrem DV z asfaltu a drtí.
Místo plnění: k.ú. Plaveč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 323 377 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky