Veřejná zakázka: Zeměměřičské činnosti a činnosti majetkoprávního vypořádání pro vodní nádrž Kožichovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004950
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3426
Systémové číslo: P15V00003425
Evidenční číslo zadavatele: 952/2013/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.07.2013
Nabídku podat do: 01.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 01.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zeměměřičské činnosti a činnosti majetkoprávního vypořádání pro vodní nádrž Kožichovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování služeb odborně způsobilou osobou k výkonu zeměměřičských činností podle zák.č.200/1994 Sb., v platném znění, ve smyslu provádění zeměměřičské činnosti a podávání zeměměřičských výkonů a výsledků zeměměřičských činností a smluvní zajištění práv k pozemkům pod vodní nádrží Kožichovice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky