Veřejná zakázka: Tur.chodník Nebeský žebřík

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004958
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3429
Systémové číslo: P15V00003428
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/231
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.07.2013
Nabídku podat do: 24.07.2013 08:00
Otevírání obálek: 24.07.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tur.chodník Nebeský žebřík
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zemní práce jsou minimální, viditelné části objektů svod-
nice jsou provedeny ze zdiva z lomového kamene, povalkový chodník je
proveden z dubového a modřínového dřeva. Stavbou nevzniklou žádné odpady,
které by bylo třeba speciálně likvidovat.
Stavba obsahuje 3 stavební objekty SO-101 Kamenné svodnice a stupně
SO-102 Povalkový chodník
SO-103 Lavice se stolem horská
-majetkoprávní a uživatelské vztahy: v majetku Lesů České republiky, SCHKO 2.zona.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 531 332 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Liberec - 3.n.p. Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky