Veřejná zakázka: oprava LC Poštovka III. na LS Český Rudolec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004960
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3430
Systémové číslo: P15V00003429
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/347
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366403
Počátek běhu lhůt: 24.07.2013
Nabídku podat do: 15.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 15.08.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: oprava LC Poštovka III. na LS Český Rudolec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu v délce 1,667 km a v průměrné šířce 4,1m (3,6 m asfalt a 2 x 0,25 m krajnice z recyklátu).
Dojde k rozšíření rozjezdů v místě křížení s LC Rožnovská, bude vyčištěno 200m příkopů. V celém objektu bude stržena krajnice, zametena vozovka (očištění od nánosů), použije se spojovací nátěr a vozovka bude dorovnána nesouvislou vrstvou obalované asfaltové drti, poté bude nanesena vrchní vrstva z obalované asfaltové drti v průměrné tl. 4 cm a položeny krajnice z obalovaného asfaltového recyklátu. Dojde k úpravě lesních sjezdů - zemní budou upraveny na zpevněné štěrkové a zpevněné štěrkové u důležitějších přisedajících cest budou vyasfaltovány. Za vyasfaltovanými sjezdy budou cesty dorovnány a zhutněny tak, aby nedocházelo k rozlámání sjezdů.
Po trase lesní cesty, kde to bude technicky možné vzhledem ke stávajícímu terénu, bude vozovka upravena v příčném spádu tak, aby docházelo k přirozenému odtoku srážkové vody z vozovky. Výkopový materiál bude podél LC urovnán.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 388 076 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky