Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Nad Bytelem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004961
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3431
Systémové číslo: P15V00003430
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/257
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.07.2013
Nabídku podat do: 24.07.2013 08:00
Otevírání obálek: 24.07.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Nad Bytelem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávající odvozní cesty 2 L úpravou pláně, odvedení vody z tělesa cesta příčními terénními vlnami, zpevnění a zakalení v celé délce 1050 metrů v šířce 3 metry. Součástí zakázky je úprava 4 skládek na dřevo s vytrháním pařezů, zemními úpravami a zpevněním kamenivem. Zároveň předpokládáme na začátek lesní cesty osazení závory pro zamezení neoprávněného vjezdu motorovými vozidly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 874 127 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LS Železná Ruda,Šumavská 4,34004,Železná Ruda

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky