Veřejná zakázka: Opravy a BÚ LC na LS Svitavy - revíry Kukle a Mendryka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004975
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3432
Systémové číslo: P15V00003431
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/129
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.07.2013
Nabídku podat do: 23.07.2013 08:00
Otevírání obálek: 23.07.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a BÚ LC na LS Svitavy - revíry Kukle a Mendryka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
vyspravení výtluků a projetých kolejí drceným kamenivem, oprava (výměna) propustků, osazení ocelových svodnic
Místo plnění: LS Svitavy, revíry Kukle a Mendryka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 907 393 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky