Veřejná zakázka: LC Sklenská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004982
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3434
Systémové číslo: P15V00003433
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/193
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 368857
Počátek běhu lhůt: 19.07.2013
Nabídku podat do: 06.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 06.08.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Sklenská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávající lesní odvozní cesty 1L (š. 3,4 m / rychlost 30 km/hod)
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 4,450 km
• současný stav lesní cesty: deformovaný povrch cesty, povrch vyžadující údržbu
• technické řešení: očištění povrchu lesní cesty, aplikace spojovacího asfaltového nátěru, provedení podkladní vrstvy z ABS, tl. 4 cm (směs ACP 11), položení vrchní obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 5 cm.
Součástí opravy je i provedení nájezdů na hospodářské sjezdy a odbočující lesní cesty buď z vibrovaného štěrku v tl. 10 cm nebo stejným způsobem jako vozovka.
Pročištěny budou rovněž podélné příkopy a vtoky a výtoky příčných propustů.
Místo plnění: k.ú. Radešín nad Bobrůvkou, k.ú. Sklené nad Oslavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 696 295 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky