Veřejná zakázka: Oprava lesních cest revíru Dolní Kralovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005002
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3437
Systémové číslo: P15V00003436
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/247
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.07.2013
Nabídku podat do: 16.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest revíru Dolní Kralovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu 5 lesních cest revíru Dolní Kralovice.
LC Březinka - v rámci opravy bude provedeno pomístné vyspravení výtluků živičnou směsí - 20 t, vyčištění výtluků od vody a nečistot a dále bude provedeno odstranění křovin z příkopů a krajnic a vyčištění podélného odvodňovacího příkopu v délce 1000 m.
LC Jančovna - bude provedeno pomístné vyspravení výtluků živičnou směsí - 10 t, vyčištění výtluků od vody a nečistot a odstranění křovin z příkopů a krajnic a vyčištění podélného odvodňovacího příkopu v délce 360 m.
LC Na Struhách - V rámci opravy bude provedeno pomístné vyspravení výtluků živičnou směsí - 10 t, vyčištení výtluků od vody a nečistot, dále bude provedeno odstranění křovin z příkopů a krajnic a vyčištění podélného odvodňovacího příkopu v délce 1100 m.
LC Krčmy - pomístné vyspravení výtluků živičnou směsí - 10 t, vyčištění výtluků od vody a nečistot a odstranění křovin z příkopů a krajnic a vyčištění podélného odvodňovacího příkopu v délce 1200 m.
LC Luha - oprava LC je členěna na 2 objekty - LC Luha I a LC Luha II.
LC Luha I - délka upravovaného úseku je 179 m. V rámci opravy bude provedena úprava pláně se zhutněním a podklad z kameniva drv. 32/63, tl.15cm se zhutněním.
LC Luha II - bude provedeno vyčištění výtluků od nečistot a vody, vyspravení krytu živičnou směsí a čištění příkopů š.do 40cm, v délce 1000 m.Délka opravovaného úseku LC Luha II je 945 m.Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 755 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků