Veřejná zakázka: Jičínka km 10,950 - 11,400

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005051
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3443
Systémové číslo: P15V00003442
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/137
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362322
Počátek běhu lhůt: 23.11.2013
Nabídku podat do: 20.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 20.12.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jičínka km 10,950 - 11,400
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků (protipovodňová opatření). Cílem opatření je zvýšení protipovodňové ochrany města Nového Jičína – části Žilina. V rámci navržených opatření budou zbudovány betonové nábřežní zídky podél vodního toku Jičínka a to v úsecích km 10,960 - 11,167 a km 11,233 - 11,397 na levém břehu a km 11,074 - 11,147 a 11,252 - 11,362 na břehu pravém. V km 11,167 až 11,252 jsou pro dosažení kapacity návrhového průtoku navrženy terénní úpravy (zvýšení terénu) na ploše cca 1448 m2. Návrhový průtok řešeného úseku toku byl stanoven na Q50 = 89,20 m3/s.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 290 962 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky