Veřejná zakázka: Žerůtský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005052
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3444
Systémové číslo: P15V00003443
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/072
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.07.2013
Nabídku podat do: 01.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 01.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Žerůtský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci navržených opatření dojde k revitalizaci Žerůtského potoka. Stavební práce jsou zaměřeny na vybudování boční neprůtočné nádrže s litorální zónou. Dále bude koryto toku pročištěno a doplněno dřevěnými prahy s kamennou rovnaninou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 398 502 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky