Veřejná zakázka: Antošovický potok - poldr v km 2,548 -vícepráce JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005066
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3446
Systémové číslo: P15V00003445
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/140
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 361602
Počátek běhu lhůt: 24.07.2013
Nabídku podat do: 23.07.2013 00:00
Otevírání obálek: 23.07.2013 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Antošovický potok - poldr v km 2,548 -vícepráce JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku č. 2 k smlouvě o dílo:
- Na základě požadavku investora budou nad rámec PD zřízeny zábrany proti plaveninám na ochranu požeráku a česlí proti ucpání (projekt s tímto opatřením neuvažoval)
- Z důvodu zjištěného rozporu mezi výkresovou částí a výkazem výměr projektové dokumentace bylo nutné do rozpočtu stavby doplnit a nacenit chybějící položky na U-profily pro dluže, poklop požeráku a česle, které jsou nezbytné pro provedení díla při zajištění jeho celistvosti a funkčnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 124 181 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky