Veřejná zakázka: Sdružená zakázka - Rekonstrukce štěrkových LC na LS Hluboká nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005067
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3447
Systémové číslo: P15V00003446
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/351
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.07.2013
Nabídku podat do: 01.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 01.08.2013 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka - Rekonstrukce štěrkových LC na LS Hluboká nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci 2 štěrkových lesních cest - LC Dvořiště a LC Veverčina-Kominice.

LC Dvořiště:
Délka 592 m, šířka vozovky = 3,0 m, krajnice má konstrukci ze štěrkodrti, šířka =
2 * 0,5 m. Na konci trasy se zpevní kraje stávajících skládek.
Odvodnění se upraví jen v omezeném rozsahu.
Postup úprav:
-odstraní se nánosy na stávající vozovce
-pařezy se odstraní bez použití trhavin
-zhotoví se silniční pláň (odkopávky, násypy) včetně trubního objektu
-položí se vozovka
-zřídí se zpevnění hospodářských sjezdů a skládek.

LC Veverčina-Kominice:
Cesta je se štěrkovým ( prašným ) povrchem, s hlubokými kolejemi, se zbořeným propustkem přes potok. Šířka vozovky je v rozmezí 2,6 - 3,0 m s nánosem na krajnicích a středu vozovky.
V současném stavu je neprůjezdná.
Bude provedeno rozšíření vozovky na 3,- m do přilehlého svahu na úkor krajnice, zesílení podkladních vrstev, nový kryt ze štěrkodrti , nové propustky v km 0,933 DN 800 dl. 12,- m a upravena zpevněná skládka. Délka úpravy je 1 295,- m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 240 894 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky