Veřejná zakázka: Vlčí potok km 0,055-0,900

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005085
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3449
Systémové číslo: P15V00003448
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/129
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.08.2013
Nabídku podat do: 12.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 12.08.2013 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlčí potok km 0,055-0,900
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby „Vlčí potok v St. Hrozenkově, km 0,055-0,900“ je oprava stávajícího poškozeného vodního díla. Jedná se především o opravu poškozeného opevnění spadišť drátokamenných záhozem z LK do 500 kg a opravu opevnění břehů záhozem z LK 200 -500 kg vč. patky (

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „ Vlčí potok v St. Hrozenkově, km 0,055-0,900“ zpracované Ing. Radkem Gregorem, Horní 2299/36 591 01 Ždár nad Sázavou a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob a podmínek smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 563 293 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky