Veřejná zakázka: Prakšický potok - oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005086
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3450
Systémové číslo: P15V00003449
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/130
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.08.2013
Nabídku podat do: 13.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 13.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prakšický potok - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby „Prakšický potok, km 0,280 - 0,815 – oprava“ je oprava stávajícího poškozeného vodního díla. Jedná se především o opravu poškozeného zdiva opěrných zdí, opravu spárování zdiva opěrných zdí (odstranění uvolněných výplní spár, vyčištění spár tlakovou vodou a přespárování ), doplnění chybějících kamenů ve zdivu a dlažbách, opravu spárování dlažeb (odstranění uvolněných výplní spár, vyčištění spár tlakovou vodou, přespárování ), opravu spárování těles stupňů a zdiva.

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „ Prakšický potok, km 0,280 - 0,815 – oprava“ zpracované Ing. Jaroslavem Gricem, Hromádkova 22, 636 00 Brno a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob a podmínek smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 677 536 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky