Veřejná zakázka: OZ Břežitá v km 0,085-0,109

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005101
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3457
Systémové číslo: P15V00003456
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/132
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.12.2013
Nabídku podat do: 16.12.2013 09:00
Otevírání obálek: 16.12.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OZ Břežitá v km 0,085-0,109
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o pravobřežní zeď v km 0,085 – 0,109. Původní opěrná zeď v daném místě je silně poškozena, její zbytky budou odstraněny a bude zbudována zeď nová. Nejprve bude vykopán rýha pro základ zdi a svah bude zapažen. Základ zdi bude proveden z Betonu C16/20 šířky 1m, hloubky pod dnem 0,8m. Těleso zdi bude z betonu C25/30XC2 vyztuženého betonářskou rohoží KH 30 11139, 3x2 m, tl. Drátu 6 mm. Rohože bude pod lícem a rubem betonového zdiva (krytí 6-10cm). Líc a koruna zdi bude chráněna obkladním zdivem z lom. kamene na cem. Maltu tl. 0,3m. Šířka koruny bude 0,6m. výška zdi bude 1,5m. Za zdí bude odvodňovací drén z odbodňovací trubky z HDPE prům. min. DN 100 nad drénem bude protimrazový klín z kameniva. Zbytek rýhy před zdí bude překryt kamennou rovnaninou, která bude oproti niveletě snížena o 0,15-0,3m.V rovnanině budou ponechány mezery jako úkryty pro ryby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 367 442 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky