Veřejná zakázka: Výstavba a oprava drobných dřevostaveb na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005162
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3464
Systémové číslo: P15V00003463
Evidenční číslo zadavatele: S932/2013/110
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2013
Nabídku podat do: 02.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.08.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a oprava drobných dřevostaveb na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výstavbu čtyř altánů, dvou zastřešených lavic a opravu 15 drobných dřevěných staveb.

1/ výatavba altánu Elster
• druh stavby: P2020 – výstavba nového dřevěného přístřešku- altánu u pramenu Bílého Halštrova
• popis stavby: jedná se o dřevěnou zastřešenou stavbu kruhového půdorysu o průměru 3250 mm a výšce cca 2900 mm,základové patky z prostého betonu budou osazeny železnou kotevní patkou,do které se přišroubují nosné sloupky.Konstrukce altánku bude provedena ze smrkového řeziva opatřená lazurovacím nátěrem hnědého odstínu,střecha bude opatřena bonským šindelem červenohnědé barvy ,podlaha bude provedena ze šterkodrti
• rozsah prací: výstavba nového dřevěného altánu -přístřešku pro turisty a návštěvníky lesa
• přibližná nadmořská výška: 720 m
• provozní zdůvodnění: P2020 - přístřešek pro návštěvníky lesa ,turisticky významná lokalita
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR

2/ výstavba altánu Šnekenský rýbník
• druh stavby: P2020 – výstavba nového dřevěného přístřešku- altánu u Šnekenského rybníka
• popis stavby: jedná se o dřevěnou zastřešenou stavbu kruhového půdorysu o průměru 3250 mm a výšce cca 2900 mm,základové patky z prostého betonu budou osazeny železnou kotevní patkou,do které se přišroubují nosné sloupky.Konstrukce altánku bude provedena ze smrkového řeziva opatřená lazurovacím nátěrem hnědého odstínu,střecha bude opatřena bonským šindelem červenohnědé barvy ,podlaha bude provedena ze šterkodrti
• rozsah prací: výstavba nového dřevěného altánu -přístřešku pro turisty a návštěvníky lesa
• přibližná nadmořská výška: 490 m
• provozní zdůvodnění: P2020 - přístřešek pro návštěvníky lesa ,turisticky významná lokalita,cyklotrasa
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR

3/ Výstavba altánu Štítarský vrch
• druh stavby: P2020 – výstavba nového dřevěného přístřešku- altánu na Štítarském vrchu
• popis stavby: jedná se o dřevěnou zastřešenou stavbu kruhového půdorysu o průměru 3250 mm a výšce cca 2900 mm,základové patky z prostého betonu budou osazeny železnou kotevní patkou,do které se přišroubují nosné sloupky.Konstrukce altánku bude provedena ze smrkového řeziva opatřená lazurovacím nátěrem hnědého odstínu,střecha bude opatřena bonským šindelem červenohnědé barvy ,podlaha bude provedena ze šterkodrti
• rozsah prací: výstavba nového dřevěného altánu -přístřešku pro turisty a návštěvníky lesa
• přibližná nadmořská výška: 650 m
• provozní zdůvodnění: P2020 - přístřešek pro návštěvníky lesa ,turisticky navštěvovaná lokalita,cyklotrasa
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR

4/ Výstavba altánu Šikmá vrata
• druh stavby: P2020 – výstavba nového dřevěného přístřešku- altánu
• popis stavby: jedná se o dřevěnou zastřešenou stavbu kruhového půdorysu o průměru 3250 mm a výšce cca 2900 mm,základové patky z prostého betonu budou osazeny železnou kotevní patkou,do které se přišroubují nosné sloupky.Konstrukce altánku bude provedena ze smrkového řeziva opatřená lazurovacím nátěrem hnědého odstínu,střecha bude opatřena bonským šindelem červenohnědé barvy ,podlaha bude provedena ze šterkodrti
• rozsah prací: výstavba nového dřevěného altánu -přístřešku pro turisty a návštěvníky lesa
• přibližná nadmořská výška: 605 m
• provozní zdůvodnění: P2020 - přístřešek pro návštěvníky lesa ,turisticky navštěvovaná lokalita,cyklotrasa
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR

5/ Výstavba zastřěšené lavice Za fabrikou
• druh stavby: P2020 – výstavba nového dřevěného přístřešku-zastřešené lavice se stolem
• popis stavby: zastřešená lavice se stolem zhotovená ze smrkového dřeva opatřeném lazurovacím nátěrem ,použitá kulatina o průměru 300 mm,spoje pomocí vrutů do dřeva ,střecha lavičky
je z faicovaných desek, krytina z bonského šindele,rozměry půdorysu 2,0 x2,0 m a výška 2,0 m.
• rozsah prací: výstavba nového dřevěného přístřešku pro turisty - návštěvníky lesa
• přibližná nadmořská výška: 580 m
• provozní zdůvodnění: P2020 - přístřešek pro návštěvníky lesa ,turisticky navvštěvovaná oblast
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR

6/ Výstavba zastřešené lavice Starý pás
• druh stavby: P2020 – výstavba nového dřevěného přístřešku-zastřešené lavice se stolem
• popis stavby: zastřešená lavice se stolem zhotovená ze smrkového dřeva opatřeném lazurovacím nátěrem ,použitá kulatina o průměru 300 mm,spoje pomocí vrutů do dřeva ,střecha lavičky
je z faicovaných desek, krytina z bonského šindele,rozměry půdorysu 2,0 x2,0 m a výška 2,0 m.
• rozsah prací: výstavba nového dřevěného přístřešku pro turisty - návštěvníky lesa
• přibližná nadmořská výška: 660 m
• provozní zdůvodnění: P2020 - přístřešek pro návštěvníky lesa ,turisticky navvštěvovaná oblast
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR

7/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, opravu střechy, doplnění povrchu okolí stavby lavice Šnekenský rybník štěrkem

8/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, opravu střechy, doplnění povrchu okolí stavby lavice U vápna štěrkem

9/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, doplnění povrchu okolí stavby lavice K oboře k štěrkem.

10/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, opravu střechy, doplnění povrchu okolí stavby lavice Podílná štěrkem

11/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, opravu střechy, doplnění povrchu okolí stavby lavice Rohrbach štěrkem

12/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, opravu střechy, doplnění povrchu okolí stavby lavice Plánský můstek štěrkem

13/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, opravu střechy, doplnění povrchu okolí stavby altánu Slatina štěrkem

14/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, opravu střechy, doplnění povrchu okolí stavby altánu Ke staré rotě štěrkem

15/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, opravu střechy, doplnění povrchu okolí stavby altánu Kota štěrkem

16/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků stavby Povalový chodník Trojstátí

17/ jedná se o opravu nátěru stavby lávka prom pěší

18/ jedná se o úpravu přístupu a okolí ptačí pozorovatelny a instalce informačních tabulí

19/ jedná se o opravu povalového chodníku Mošnička, výměnu poškozených drřevěných prvků, doplnění povrchu okolí stavby štěrkem

20/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, opravu střechy, doplnění povrchu okolí stavby lavice bavorská štěrkem

21/ jedná se o opravu nátěru, výměnu poškozených drřevěných prvků, opravu střechy, doplnění povrchu okolí stavby lavice Vysoký kámen štěrkem

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 533 259 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s. p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky