Veřejná zakázka: LC kat. III L v odd. 132 - LS Klášterec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005191
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3466
Systémové číslo: P15V00003465
Evidenční číslo zadavatele: S933/2013/145
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.09.2013
Nabídku podat do: 23.09.2013 09:00
Otevírání obálek: 23.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC kat. III L v odd. 132 - LS Klášterec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající hlavní lesní cesta odpovídá návrhové kategorii 3L (3,5/30). Délka cesty činí 690,00 mb. V rámci opravy lesní cesty je navržena v celém úseku úprava pláně se zhutněním tř. 2-3, P sklon 5%. Dále budou provedeny odkopávky pro silnice v hor. 2 do 10000 m3. Budou zřízeny svodnice vč. odvodu vody do porostu. Podklad bude ze štěrkodrti ŠD tl. 200mm, fr. 0/63 po zhutnění. Posyp lomovým kamenem do 35kg/m2. Výkopy a násypy budou svahovány.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 667 363 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky