Veřejná zakázka: Lesní cesta Na Kamenou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005284
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3474
Systémové číslo: P15V00003473
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/410
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.08.2013
Nabídku podat do: 23.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 23.08.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní cesta Na Kamenou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta Na Kamenou (inv.č. 104024) - 2L, š. 3,4 m, délka 1,5 km - částečně zpevněná cesta. Jedná se o stávající poškozenou lesní cestu. Současný stav - nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek, chybějící příčné objekty. V rámci akce dojde k rekonstrukci cesty, doplnění a vyrovnání vozovky drceným kamenivem, doplnění svodnic a propustků, úpravu skládek a dal. Přibližná nadmořská výška - 800mnm.
Majetkoprávní vztahy: v majetku LČR. Statut využívání krajiny: bez omezení
Doplňující informace ke zveřejnění:
VZ ukončena pouze s částečným plněním z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo - insolvence dodavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 638 003 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky