Veřejná zakázka: Oprava LC U kanálu na Hájích

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005291
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3478
Systémové číslo: P15V00003477
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/263
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.07.2013
Nabídku podat do: 06.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 06.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC U kanálu na Hájích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
•třída a kategorie lesní cesty - 3L
•konstrukce vozovky - kalená
•délka lesní cesty - 1040m
•přibližná nadmořská výška - 350
•současný stav - neprůjezdná
•provozní zdůvodnění - zpřístupnění lesních komplexů, provozní potřeba.
•majetkoprávní a uživatelské vztahy - v majetku LČR
•statut využívání krajiny - žádné omezení
•stručný popis trasy: jedná se o jílovitý podklad, proto je nutné použít při opravě geotextilii + kamenivo fr. 0-32 v tl. 10cm = ochranná vrstva geotextilie. Dále požadujeme plošnou úpravu pláně - úprava sklonu LC včetně krajnic (se zhutněním) vybudování odvodnění, podkladní vrstvu bude tvořit kamenivo frakce 63-125 v tl. 25cm (podmáčené úseky), kamenivo frakce 0-250 v tl. 25cm plošně. Dále požadujeme odstranění pařezů,výřez podrostů a odstranění stávajících železobetovových rour - odvoz na skládku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 308 451 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky