Veřejná zakázka: Opravy a údržba LC na LS Mělník- revíru Valdštýn

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005320
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3480
Systémové číslo: P15V00003479
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/265
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.08.2013
Nabídku podat do: 12.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 12.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a údržba LC na LS Mělník- revíru Valdštýn
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Černínská alej spočívá především v opravě jednotlivých výtluků či krátkých úseků kalené LC.
Údržba LC Grenadýrská alej spočívá v údržbě stáavjící odvozní cesty z penetračního makadamu, jdená se především o stažení středu a krajnic id nánosů a naplavenin.
Oprava LC V Pletkách spočívá v opravě 1150 m dlouhého úseku ( tj. srovnání pláně, oprava výmolů a vytlačených kolejí, celkové urovnání do tvaru jednostranného sklonu, úprava odvodnění ( odvodňovací vsakovací pruhy, obnova části podélného odvodnění).
Oprava LC K Maršům- spočívá v provedení oprav na úseku o délce cca 400 m ( srovnání pláně, oprava výmolů a erozních rýh, úprava příčného odvodnění)
Oprava LC Bělská alej spočívá v opravě velkého ( cca 120 m dlouhého ) podmáčeného lokálního výmolu včetně úpravy odvodnění (odvodňovací žebra, vsakovací pruhy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 088 029 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky