Veřejná zakázka: LC Pod Cáby - rekondtrukce a oprava (ABS)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005321
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3481
Systémové číslo: P15V00003480
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/136
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.07.2013
Nabídku podat do: 09.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Cáby - rekondtrukce a oprava (ABS)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
d.1460 (O-250, TZ-1250) m,š.3,5 m + rozš. v zatáčkách výhybnách+napojení SV, skládek
Oprava - obnova obrusné vrstvy - ABS ACO11 -735 m2 vč.spoj.podstřiku 0,5-0,7 asf- + odstr.nánosů z živice- 735 m2, odstr.nánosů - krajnice do 10 cm - 1460 m2, čišť.příkopy š.40 0,15 m3/m - 1460 m ,dren - 5m3, vytažení svodnic - 30m, znovuosazení - 5m
přesun hmot - 280,6 t
TZ - ABS ACO11 -5135 m2 , přesun hmot - 665,8 t

Místo plnění: k.ú.Valašská Bystřice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 506 784 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky