Veřejná zakázka: Opravy LC a svážnic na polesí Šiberna

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005323
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3482
Systémové číslo: P15V00003481
Evidenční číslo zadavatele: S6/2013/139
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 16.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.08.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC a svážnic na polesí Šiberna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava 2 svážnic a 4 lesních cest spočívající v terénních úpravách pláně, s cílem zlepšit odtokové poměry srážkových vod (stržením vystouplých krajnic). Pozornost bude věnována i podélným a příčným odvodňovacím prvkům (příkopy, trubní propustky a svodnice). Dále budou dodány konstrukční vrstvy kameniva, čímž dojde k zasypání výtluků, vymačkaných míst a vyjetých kolejí (jednotlivé vrstvy budou rozprostřeny, urovnány a zhutněny). Aby byla zachována návaznost svážnic a lesních cest na přibližovací linky, dojde ke zpevnění hospodářských nájezdů. Odstraněna budou i poškození povrchu lesních skládek (zemními pracemi a dodávkami kameniva).
Místo plnění: Polesí 12 - Šiberna; k.ú. Benešov u Prahy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 851 717 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky