Veřejná zakázka: B.LS Frýdlant-roz.bytu-real.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005352
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3484
Systémové číslo: P15V00003483
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/256
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.09.2013
Nabídku podat do: 17.09.2013 08:00
Otevírání obálek: 17.09.2013 08:05

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: B.LS Frýdlant-roz.bytu-real.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Popis technického řešení.: -přesměrování schodiště současné bytové jednotky,
-rozdělení vnitřních instalací včetně měření spotřeby.
-zřízení kuchyně v bytové jednotce v patře.
-provedení drobných dispozičních změn souvisejících s rozdělením bytové jednotky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 643 570 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Liberec - 3.n.p. Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky