Veřejná zakázka: LC Valová (731122) -rek.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005362
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3489
Systémové číslo: P15V00003488
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/139
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.08.2013
Nabídku podat do: 13.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 13.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Valová (731122) -rek.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
TZ - délka 2970 m,š.3,4 m + rozš. v zatáčkách výhybnách+napojení SV, skládek
obrusná vrstva - ABS ACO11 -10098 m2, podklad ze štěrkodrti - 3029,4 m2, podklad z kameniva 32-63 mm - 615 m2, odstr.nánosů - krajnice do 10 cm - 4455 m2, čišť.příkopy š.40 0,15 m3/m - 2970 m ,dren - 5m3, vytažení svodnic - 75 m, znovuosazení - 25 m
přesun hmot - 2004,5 t

Místo plnění: k.ú.Rožnov p.R.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 774 770 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky