Veřejná zakázka: Černý v Bynině km 1,600-2,500

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005394
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3492
Systémové číslo: P15V00003491
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/145
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 16.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Černý v Bynině km 1,600-2,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedením udržovacích prací bude dočištěn průtočný profil vodního toku na jeho původní kapacitu a tvar, současně budou kamennou rovnaninou sanovány břehové nátrže. Podélný profil bude stabilizován dřevěnými prahy, které nebudou vytvářet migrační bariéru.. Prahy budou umístěny v místech původních prahů.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Černý v Bynině km 1,600 – 2,500“ zpracované Ing. Jaroslavem Valouškem, Hranická 19, 757 01 Valašské Meziříčí. Stavba bude realizována dle podmínek souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného Městským úřadem Valašské Meziříčí, Odborem životního prostředí, ze dne 25.2.2013, pod číslem jednacím : MěÚVM 05861/213 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 228 282 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky