Veřejná zakázka: SV Zimný-rekonstrukce na LC

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005438
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3502
Systémové číslo: P15V00003501
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/141
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.08.2013
Nabídku podat do: 13.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 13.08.2013 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SV Zimný-rekonstrukce na LC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
TZ - délka 1780 m,š.3,2 (3,0) m + rozš. v zatáčkách výhybnách+napojení SV, skládek
obrusná vrstva - štěrkodrť-6270 m2, podklad z kameniva 32-63 mm - 2267,5 m2, odstr.nánosů z povrchu podkladu - 1657 m2, odstr.nánosů - krajnice do 10 cm - 850 m2 , čišť.příkopy š.40 0,15 m3/m - 60 m ,čišť.příkopy š.40 0,30 m3/m - 80 m ,čišť.příkopy š.40 0,50 m3/m - 115 m ,dodání+osazení svodnic - 94 m, dodání +osazení uzamykat.sloupku (system LČR LS116) -1 ks, odstranění pan.přejezdu - 27 m2,, dodaní + osazení propustí TBH-Q 600/2500 - 35m, odstranění křovin+dř. do 100 mm -170m2, vykopávky v zemníku tř.3 + přemístění do 20 m - 140 m3, zához z lom.kamene - 8 m3, Přesun hmot -1749,842 t

Místo plnění: k.ú.Horní Bečva

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 075 645 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky