Veřejná zakázka: Kojetický potok ř.km 0,79 - 0,82 - přehrážka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005445
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3503
Systémové číslo: P15V00003502
Evidenční číslo zadavatele: S956/2013/086
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362796
Počátek běhu lhůt: 11.09.2013
Nabídku podat do: 15.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 15.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kojetický potok ř.km 0,79 - 0,82 - přehrážka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odtěžba sedimentu (uvolnění retenčního prostoru)a náslené znovuobnovení původní funkce přehrážky tj. omezování transportu splavenin. Samotná rekonstrukce železobetonové konstrukce přehrážky povede k zamezení nežádoucích průsaků tělesem přehrážky, opravě poškozených míst a tedy prodloužení její životnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 748 510 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků