Veřejná zakázka: Homolský potok, ř. km 2,300 - 2,923

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005447
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3504
Systémové číslo: P15V00003503
Evidenční číslo zadavatele: S956/2013/087
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 368391
Počátek běhu lhůt: 03.08.2013
Nabídku podat do: 20.08.2013 11:30
Otevírání obálek: 20.08.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Homolský potok, ř. km 2,300 - 2,923
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávajících objektů na Homolském potoce. Stavba je členěna na 4 stavební objekty. V rámci stavby je řešeno odtěžení sedimentu z retenčního prostoru přehrážky, odvezení mezideponie na skládku, rekonstrukce obtoku přehrážky a oprava opevnění stávajícího koryta.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 234 308 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky