Veřejná zakázka: LC Břačka-Noclehy a LC Jestřábí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005460
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3510
Systémové číslo: P15V00003509
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/427
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.08.2013
Nabídku podat do: 15.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 15.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Břačka-Noclehy a LC Jestřábí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy na objektu LC Břačka-Noclehy,IČ DM 711000 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou,revír Lysá Hora v rámci OaÚ LDS: oprava části úseku povrchu komunikce (délky 1.075 m a šířky 3,5 m) technologii hrubého (v km 0,621-1,075 km) a jemného (v km 0,000-0,621 km) penetračního makadamu z kameniva s uzavíracími nátěrem,vyčištění zaneseného úseku příkopu,výměna ocelových svodnic a oprava části upadlé vyzdívky čela hospodářského přejezdu = demontáž a vybourání 4 kusů stávajících nefunkčních zdeformovaných ocelových svodnic typu K21 délky 5m; odstranění nánosů z krajnice komunikace v tl do 10cm;vyčištění 562bm zaneseného úseku příkopu v šířce dna do 40cm a v objemu nánosů do 0,15m3/m a vyčištění 454 bm zaneseného úseku příkopu v šířce dna do 40cm a v objemu výkopků do 0,30m3/m; oprava části úseku povrchu komunikace technologii hrubého penetračního makadamu z kameniva v tl. 10cm a technologii jemného penetračního makadamu z kameniva v tl. 6cm s uzavíracími nátěry z asfaltu v množství 2,50kg/m2 a 1,80kg/m2 a posypy krytu drceným kamenivem frakce 8-16mm a frakce 4-8mm; dodávka a osazení 10 kusů ocelových svodnic typu Reverdo délky 5m a provedení opravy části upadlé nezákladové vyzdívky čela hospodářského přejezdu z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním + Stavební úpravy na objektu LC Jestřábí,IČ DM 723278 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou,revír Lysá Hora v rámci OaÚ LDS = oprava části úseku povrchu komunikce (délky 474m a šířky 3,6m) technologii jemného penetračního makadamu z kameniva s uzavíracím nátěrem,vyčištění zaneseného úseku příkopu a výměna ocelových svodnic = demontáž a vybourání 4 kusů stávajících nefunkčních zdeformovaných ocelových svodnic typu K21 délky 5m; odstranění nánosů z krajnice komunikace v tl do 10cm,vyčištění 474 bm zaneseného úseku příkopu v šířce dna do 40cm a v objemu výkopků do 0,30m3/m; oprava části úseku povrchu komunikace technologii jemného penetračního makadamu z kameniva v tl. 6cm s uzavíracím nátěrem z asfaltu v množství 1,80kg/m2 a posypem krytu drceným kamenivem frakce 4-8mm; dodávka a osazení 4kusů ocelových svodnic typu Reverdo délky 5m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 619 688 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky